18 พฤษภาคม 2562 เกาหลีเหนือประสบภาวะแล้งจัด หนักที่สุดในรอบ100ปี

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/foreign/709859

นอกเหนือจากภาวะแปรปรวนของสภาพอากาศจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตด้านการเกษตรของเกาหลีเหนือแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศด้วย โดยรายงานของดับเบิลยูเอฟพีระบุอีกว่า ชาวเกาหลีเหนือประมาณ 10.1 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศ กำลังล้มป่วยด้วยภาวะทุพโภชนาการ ขณะที่สถานการณ์ของเกาหลีใต้ถือว่าประสบกับภัยแล้งรุนแรงเช่นกัน โดยรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่าระหว่างกลางเดือนพ.ค.ปีที่แล้ว ถึงกลางเดือนพ.ค.ปีนี้ ปริมาณฝนในประเทศอยู่ที่เพียง 157 มิลลิเมตร ลดลงจากสถิติเมื่อปีที่แล้วมากกว่าครึ่ง ซึ่งอยู่ที่ 364 มิลลิเมตร